Khái niệm về lịch

Khái niệm về lịch

Lịch theo chữ Hán có nghĩa là trải, ý nói một thời gian trôi qua. Lịch có nghĩa là trình tự thời gian. Chữ Calendar có nguồn gốc từ chữ Calend chỉ ngày đầu tháng trong lịch La Mã. Vào ngày này các vị tư tế tập trung dân chúng lại để thông báo cho họ ngày lễ hội. Nó xuất phát từ tiếng Latin là Calare, nghĩa là tập trung, tập hợp. Nhưng vì mục đích thanh toán tiền công, tiền nợ vào đầu tháng, nên họ đã làm một cuốn lịch có tên là Calendarium (lịch trả công, trả nợ). Về sau nó được sử dụng để chỉ cuốn lịch nói chung (tiếng Anh là Calendar, tiếng Pháp là Calendrier).

Có thể nói: Lịch là hệ thống đơn vị dùng để đo đếm thời gianh theo một phương pháp nhất định, lấy các hiện tương thiên văn làm chuẩn mực cơ bản để tính toán, nhằm phản ánh các quy luật, nhịp điệu của tự nhiên, phục vụ đời sống và xã hội.

Như vậy, Lịch không phải là bản thân thời gian mà là thước đo thời gian, nó chỉ ra vị trí vân động trên quỹ đạo của Trái đất giữa các thiên thể và mối quan hệ phức tạp giữa chúng, thông qua sự biểu hiện sáng tối, sự thay đổi pha Mặt trăng, khí hậu và chu kỳ nhật nguyệt thực… Không giống các đơn vị đo lường khác, để tính lịch đòi hỏi người ta phải có một cách thức nhất định gọi là lịch pháp. Lịch pháp là phương pháp làm lịch, tính lịch được hình thành trên cơ sở toán học và thiên văn học.